top of page
Fasade av Prinsessealleen 8, hvor STØ Entreprenør skal bygge.

Uke 27

Publisert: 04.07.2024

Kjære naboer av Prinsessealléen,

Vi ønsker å holde dere oppdatert om kommende hendelser og aktiviteter.

Tømrer- og fasadearbeider

Vi har nå satt opp stillas rundt deler av bygget, og er godt i gang med oppføring av innvendige og utvendige vegger.

Grunn- og betongarbeider

Vi fortsetter med tilbakefylling av masser, og periodevis støy må påberegnes. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører. Betongarbeidene fortsetter som planlagt, og vi er godt i gang på del 2 av bygget. 

 

 

 

 

Arbeidstider de neste månedene

Vi vil ha drift på byggeplassen gjennom fellesferien, og det vil også være noe arbeid på lørdager fremover. 

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer! 

Med vennlig hilsen,

STØ Entreprenør

04.07.2024.png

Uke 24

Publisert: 13.06.2024

Kjære naboer av Prinsessealléen,

Vi ønsker å holde dere oppdatert om kommende hendelser og aktiviteter.

Tømrer- og fasadearbeider

Vi har nå satt opp stillas rundt deler av bygget, og er godt i gang med oppføring av innvendige og utvendige vegger.

Grunn- og betongarbeider

Vi fortsetter med tilbakefylling av masser, og periodevis støy må påberegnes. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører. Betongarbeidene fortsetter som planlagt, og vi er godt i gang på del 2 av bygget. 

 

 

 

 

Arbeidstider de neste månedene

Vi vil ha drift på byggeplassen gjennom fellesferien, og det vil også være noe arbeid på lørdager fremover. 

Vi ønsker dere alle en riktig god uke! 

Med vennlig hilsen,

STØ Entreprenør

13.06.2024.png

Uke 19

Publisert: 06.05.2024

Kjære naboer av Prinsessealléen,

Vi ønsker å holde dere oppdatert om kommende hendelser og aktiviteter.

Oppstart av nye arbeider

Vi har nå begynt med montering av stillas og klimavegger. 

Grunn- og betongarbeider

Vi fortsetter med tilbakefylling av masser, og periodevis støy må påberegnes. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører. Betongarbeidene fortsetter som planlagt, og nå gjenstår kun taket på den vestlige halvdelen av bygget.

 

 

 

 

Arbeidstider de neste månedene

Det vil fortsatt bli en del jobbing på lørdager fremover. Vi vil ha drift på byggeplassen gjennom fellesferien, men på helligdager vil plassen holdes stengt.

 

Vi ønsker dere alle en riktig god uke! 

Med vennlig hilsen,

STØ Entreprenør

06.05.2024.png

Uke 18

Publisert: 29.04.2024

Kjære naboer av Prinsessealléen,

Vi ønsker å holde dere oppdatert om kommende hendelser og aktiviteter.

Oppstart av nye arbeider

Denne uken begynner vi med montering av stillas og klimavegger. 

Grunn- og betongarbeider

Denne uken fortsetter vi med tilbakefylling av masser. Periodevis støy må påberegnes. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører. Betongarbeidene fortsetter som planlagt, og det gjenstår nå kun én etasje på den vestlige halvdelen av bygget.

 

 

 

 

Arbeidstider de neste månedene

Det vil fortsatt bli en del jobbing på lørdager fremover. Vi vil ha drift på byggeplassen gjennom fellesferien, men på helligdager vil plassen holdes stengt.

 

Vi ønsker dere alle en riktig god uke! 

Med vennlig hilsen,

STØ Entreprenør

29.04.2024.png

Uke 13

Publisert: 22.03.2024

Kjære naboer av Prinsessealléen,

Vi ønsker å holde dere oppdatert om kommende hendelser og aktiviteter.

Drift i Påsken

Grunnarbeider

Denne uken fortsetter vi med tilbakefylling av masser. Periodevis støy må påberegnes. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører. 

 

 

 

 

Vi ønsker alle naboer og samarbeidspartnere en riktig god påske! 

Med vennlig hilsen,

STØ Entreprenør

image.png

Varsel om betongstøp

Publisert: 13.03.2024

Varsel om betongstøp

Torsdag 14 mars vil det bli gjennomført en betongstøp av bunnplate del fire. Arbeidene starter fra 06:00 om morgenen, og det vil bli behov for pussing av betongen utover ettermiddagen og kvelden. Vi gjør vårt beste for å avslutte så tidlig som mulig. 

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører. 

Ellers går produksjonen som vanlig. 

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle en riktig god dag videre! 

Med vennlig hilsen,

STØ Entreprenør

image.png

Lørdagsjobbing 

Publisert: 29.01.2024

Kjære naboer av Prinsessealléen,

Vi ønsker å holde dere oppdatert om kommende hendelser og aktiviteter.

I en periode fremover vil vi ha pågående arbeider enkelte lørdager, dersom det viser seg å være nødvendig. Arbeidstidene på lørdager er satt fra 08:00 til 16:00, og det vil kunne pågå noe støyende arbeider i dette tidsrommet. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

Ellers går produksjonen som vanlig. 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle en riktig god dag videre! 

Med vennlig hilsen,

STØ Entreprenør

 

 

29.01.2024.png

Uke 02

Publisert: 09.01.2024

Kjære naboer av Prinsessealléen,

Vi ønsker å holde dere oppdatert om kommende hendelser og aktiviteter.

Grunnarbeider

Denne uken fortsetter vi med noe boring og pigging, samt utkjøring og tilbakefylling av masser. Periodevis støy må påberegnes. 

Betongarbeider

Betongarbeidene og etableringen av stålkjernepeler fortsetter. Lyset på tårnkrana blir slukket etter endt arbeidsdag. Av sikkerhetsmessige hensyn vil krana rotere rundt egen akse når den står ubemannet.

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle en riktig god dag videre! 

Med vennlig hilsen,

STØ Entreprenør

 

 

09.01.2024.png

Uke 50 og 51

Publisert: 07.12.2023

Kjære naboer av Prinsessealléen,

Vi ønsker å holde dere oppdatert om kommende hendelser og aktiviteter.

Varsel om betongstøp

Tirsdag 19. desember vil det bli gjennomført en betongstøp av bunnplate del tre. Arbeidene starter fra 06:00 om morgenen, og det vil bli behov for pussing av betongen utover ettermiddagen og kvelden. Vi gjør vårt beste for å avslutte så tidlig som mulig. 

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører. 

Grunnarbeider

Disse ukene gjenopptar vi boring, pigging og noe sprenging. Vi fortsetter med utkjøring av masser. Periodevis støy må påberegnes. 

Betongarbeider

Betongarbeidene og etableringen av stålkjernepeler fortsetter disse ukene. Tårnkran er montert og lyset blir slukket etter endt arbeidsdag. Av sikkerhetsmessige hensyn vil krana rotere rundt egen akse når den står ubemannet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle en riktig god dag videre! 

Med vennlig hilsen,

STØ Entreprenør

 

 

07.12.2023.png

Uke 47

Publisert: 16.11.2023

Kjære naboer av Prinsessealléen,

Vi ønsker å holde dere oppdatert om kommende hendelser og aktiviteter.

Varsel om betongstøp

Onsdag 22. november vil det bli gjennomført en betongstøp av bunnplate del to. Arbeidene starter fra 06:00 om morgenen, og det vil bli behov for pussing av betongen utover ettermiddagen og kvelden. Vi gjør vårt beste for å avslutte så tidlig som mulig. 

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører. 

Resten av uken vil produksjonen gå som vanlig med utgraving, betongarbeider og etablering av stålkjernepeler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle en riktig god dag videre! 

Med vennlig hilsen,

STØ Entreprenør

 

 

16.11.2023.png

Uke 46

Publisert: 13.11.2023

Kjære naboer av Prinsessealléen,

Vi ønsker å holde dere oppdatert om kommende hendelser og aktiviteter.

UTVIDET VARSEL OM NATTARBEID

Natt til onsdag 15. november og natt til torsdag 16. november vil det bli utført arbeid i forbindelse med flytting av en kjøreledningsmast fra Oslo Sporveier. Det skal bores nytt fundament til mast natt til onsdag, og ny mast monteres natt til torsdag. 

Arbeidene utføres i tidsrommet mellom 01:30 og 05:00, og vil føre til periodevis støy.

Vi beklager ulempen dette medfører. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fortsetter med grunnarbeider, betongarbeider og etablering av stålkjernepeler denne uken. 

 

Vi ønsker alle en riktig god dag videre! 

Med vennlig hilsen,

STØ Entreprenør

 

 

13.11.2023.png

Uke 45 og 46

Publisert: 07.11.2023

Kjære naboer av Prinsessealléen,

Vi ønsker å holde dere oppdatert om kommende hendelser og aktiviteter.

VARSEL OM NATTARBEID

Natt til torsdag 09. november og natt til torsdag 16. november vil det bli utført arbeid i forbindelse med flytting av en kjøreledningsmast fra Oslo Sporveier.

Arbeidene utføres i tidsrommet mellom 01:30 og 05:00, og vil føre til periodevis støy.

Vi beklager ulempen dette medfører. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fortsetter med grunnarbeider, betongarbeider og etablering av stålkjernepeler disse to ukene. 

 

Vi ønsker alle en riktig god dag videre! 

Med vennlig hilsen,

STØ Entreprenør

 

 

07.11.2023.png

Uke 44

Publisert: 30.10.2023

Kjære naboer av Prinsessealléen,

Vi ønsker å holde dere oppdatert om kommende hendelser og aktiviteter.

Arbeidene fra forrige uke fortsetter, og det er ingen nye aktiviteter denne uken. 

Grunnarbeider

Vi fortsetter med boring, pigging og utkjøring av masser denne uken. Noe støy må påberegnes. Vi antar at støynivået vil bli noe redusert etter hvert som vi kommer lenger ned i byggegropa. 

 

Tårnkran er montert og lyset blir slukket etter endt arbeidsdag. Av sikkerhetsmessige hensyn vil krana rotere rundt egen akse når den står ubemannet.

Betongarbeider

Det pågår betongarbeider og etablering av stålkjernepeler denne uken. Det blir varslet på denne nettsiden i forkant av neste støp av gulv på grunn. Pussing av betongen kan pågå utover kvelden, men vi gjør vårt beste for å avslutte så tidlig som mulig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle en riktig god dag videre! 

Med vennlig hilsen,

STØ Entreprenør

 

 

30.10.2023.png

Uke 43

Publisert: 23.10.2023

Kjære naboer av Prinsessealléen,

Vi ønsker å holde dere oppdatert om kommende hendelser og aktiviteter.

Grunnarbeider

Vi fortsetter med boring, pigging og utkjøring av masser denne uken. Noe støy må påberegnes. Vi antar at støynivået vil bli noe redusert etter hvert som vi kommer lenger ned i byggegropa. 

 

Tårnkran er montert og lyset blir slukket etter endt arbeidsdag. Av sikkerhetsmessige hensyn vil krana rotere rundt egen akse når den står ubemannet.

Betongarbeider

Det pågår betongarbeider og etablering av stålkjernepeler denne uken. Det blir varslet på denne nettsiden i forkant av neste støp av gulv på grunn. Pussing av betongen kan pågå utover kvelden, men vi gjør vårt beste for å avslutte så tidlig som mulig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle en riktig god dag videre! 

Med vennlig hilsen,

STØ Entreprenør

 

 

23.10.png

Uke 39

Publisert: 25.09.2023

Hei,

Vi fortsetter med boring, pigging, noe sprengningsarbeider samt utkjøring av masser denne uken. Det vil bli varslet med sirene før hver enkelt sprengning. Noe støy og rystelser må påberegnes. Vi antar at støynivået vil bli noe redusert etter hvert som vi kommer lenger ned i byggegropa. 

 

Tårnkran er montert, og lys blir skrudd av etter endt arbeidsdag. Av sikkerhetsmessige hensyn vil krana rotere rundt egen akse når den står ubemannet.

Denne uken er det oppstart av betongarbeider og etablering av stålkjernepeler.

 

2023-09-25_11-12-35.png

Uke 38

Publisert: 18.09.2023

Hei,

Vi fortsetter med boring, pigging og sprengningsarbeider samt utkjøring av masser denne uken. Det vil bli varslet med sirene før hver enkelt sprengning. Noe støy og rystelser må påberegnes fremover.  

Vi antar at støynivået vil bli noe redusert etter hvert som vi kommer lenger ned i byggegropa. 

 

Tårnkran er montert, og lys blir skrudd av etter endt arbeidsdag. Av sikkerhetsmessige hensyn vil krana rotere rundt egen akse når den står ubemannet.

 

2023-09-18_14-34-16.png

Uke 36

Publisert: 04.09.2023

Hei,

Vi fortsetter med utkjøring av masser og sprengningsarbeider.

Det vil bli varslet med sirene før hver enkelt sprengning, noe støy og rystelser må påberegnes fremover.  

Vi antar at støynivået vil bli noe redusert etter hvert som vi kommer lenger ned i byggegropa. 

 

2023-09-04_14-12-06.png

Uke 35

Publisert: 28.08.2023

Hei,

Vi fortsetter med utkjøring av masser og sprengningsarbeider.

Det vil bli varslet med sirene før hver enkelt sprengning, noe støy og rystelser må påberegnes fremover.  

Vi antar at støynivået vil bli noe redusert etter hvert som vi kommer lenger ned i byggegropa. 

Uke 31

Publisert: 01.08.2023

Hei,

Vi fortsetter med utkjøring av masser og starter opp sprengningsarbeider.

Det vil bli varslet med sirene før hver enkelt sprengning, noe støy og rystelser må påberegnes fremover. 

Uke 26

Publisert: 26.06.23

Hei,

Vi fortsetter med spunting av byggegrop. 

Oppstart av borring av bolter/spunt fra mandag 19.juni. Dette kan medføre seg mindre støyplager. I hovedsak vil dette foregå i tidrommet mellom 07:00-17:00.

Uke 25

Publisert: 19.06.23

Hei,

Vi fortsetter med spunting av byggegrop. 

Oppstart av borring av bolter/spunt fra mandag 19.juni. Dette kan medføre seg mindre støyplager. I hovedsak vil dette foregå i tidrommet mellom 07:00-17:00.

Uke 23

Publisert: 01.06.23

VARSEL OM NATTARBEIDER
Natt til tirsdag 6 juni skal det bores og settes nytt fundament for kjøreledningen til trikken. Arbeidene vil starter Ca. kl. 01:30 og vil vare til Ca. kl. 03:00. Det vil oppleves noe maskinstøy i dette tidsrommet.

 

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre!

OBS!

Gang- og sykkelveien mellom Askeveien og Gustav Vigelands Vei åpnes igjen 9.juni.

Uke 18

Publisert: 04.05.23

Oppstarten av byggearbeidene er blitt noe forsinket, men nå forventer vi å starte i midten/slutten av mai. Det vil i første omgang handle om å sikre gang- og sykkelveien mellom Askeveien og Gustav Vigelands Vei. I denne perioden ser vi oss nødt til å stenge veien for å utføre arbeidet. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

Uke 11

Publisert: 09.03.23

I forbindelse med bygging av Prinsessealléen har vi opprettet en egen naboside hvor dere som nærmeste naboer kan gå inn og finne aktuell informasjon. Denne siden vil bli oppdatert fortløpende.

UKE 11

Vi starter våre arbeider nederst i Prinsessealléen i uke 11. Det vil i første omgang omfatte vegetasjonsrensk på tomten. Selve byggearbeidene forventes oppstart i slutten av mars.

bottom of page