top of page
Fasade av Prinsessealleen 8, hvor STØ Entreprenør skal bygge.

Naboinformasjon 1

09.03.23

I forbindelse med bygging av Prinsessealléen har vi opprettet en egen naboside hvor dere som nærmeste naboer kan gå inn og finne aktuell informasjon. Denne siden vil bli oppdatert fortløpende.

UKE 11

Vi starter våre arbeider nederst i Prinsessealléen i uke 11. Det vil i første omgang omfatte vegetasjonsrensk på tomten. Selve byggearbeidene forventes oppstart i slutten av mars.

Prinses

- leiligheter - urbane leiligheter i Skøyen - totalentreprenør - kort vei til offentligtransportsealleen

bottom of page